Spread walutowy – co to jest i jak go obliczyć?

Spread walutowy - co to jest?

Jeżeli kiedykolwiek interesowaliśmy się walutami obcymi albo nasze środki pieniężne były od nich zależne (np. przy kredytach frankowych), to mogliśmy spotkać się z terminem spread walutowy. Jednak tak jak definicja spreadu jest stosunkowo łatwa, tak szczegóły i metodyka obliczania niekoniecznie. Wiedząc jak obliczyć spread walutowy, możemy porównywać zarówno różne pary walutowe, jak i oferty kantorów.

Co to jest spread walutowy? Wytłumaczenie i błędy

Zastanawiając się co to znaczy „spread” należy na początku rozważyć skąd pochodzi słowo. Jest to anglicyzm i oznacza „rozpiętość”. Należy to rozumieć jako wartość rozprzestrzeniania się lub różnicy pomiędzy dwoma porównywalnymi wartościami ekonomicznymi.

Rozważając co to jest spread walutowy, możemy napotkać się na wiele niewłaściwych definicji. Spread walutowy to różnica między ceną (kursem) sprzedaży a kupna waluty. Innymi słowy, ile stracilibyśmy na operacji polegającej na zakupie waluty, a później sprzedaży otrzymanej wartości waluty. Znaczenie pojęcia spread walutowy pozwala zrozumieć jak zarabia kantor.

Jednocześnie należy mieć świadomość, że zwrot „sprzedaż” lub „kupno” odnosi się do postrzegania kantoru albo innej placówki wymieniającej waluty obce. Oznacza to, że cena kupna, to cena za ile waluta zostanie zakupiona od nas jako klientów.

Częstym błędem w literaturze przedmiotu jest również zamienianie słowa „kurs kupna” na „kurs zakupu”. Mimo, że jest to dopuszczalne uogólnienie tekstu, to raczej jest niewskazane, bo może powodować nieporozumienia terminologiczne.

Spread walutowy – jak obliczyć?

Podstawową metodą obliczenia jest odjęcie od kursu sprzedaży, kurs kupna (od większej wartości, mniejszą). Można powiedzieć, że uzyskany wynik jest wtedy bezwzględną wartością spreadu walutowego. Nie pozwala on na porównywanie z innymi parami walutowymi, ale możemy szybko porównywać np. kurs oferowany przez kantor z kursem banku.

Proponuje się również porównywanie bezwzględnej wartości spreadu walutowego z jedną wartości wymiany walut. Innymi słowy, otrzymaną wartość spreadu dla wybranej pary walut, warto podzielić przez np. kurs wymienianej waluty (proponuje się również wartość uśrednioną wartość kursu sprzedaży i kupna). Umożliwia to wtedy syntetyczne porównanie propozycji kursów wymian. Ponadto pozwala porównać dla których walut spread jest większy.

Co jeszcze warto wiedzieć o spreadzie walutowym?

Co ważne, im rzadsza waluta, tym spread walutowy będzie większy. Oznacza to, że np. spread dla euro czy dolara amerykańskiego będzie mniejszy niż dla rubla rosyjskiego czy liry tureckiej. Wynika to z faktu, że mniej popularnych walut jest mniej w obrocie zagranicznym, czyli trudniej je zdobyć. Jednocześnie popytu na waluty mniej ważne nie można odroczyć, przenieść. Można jedynie poszukać lepszej oferty.
Wskazuje się, że jeśli wartość spreadu wynosi więcej niż 15%, to jest to (co do zasady) niekorzystna oferta. Należy tutaj jednak pomijać okresy np. szoków gospodarczych czy wysokiej zmienności walut.

Jak zarabia kantor, czyli negocjacje kursu i spreadów

Wysokość spreadów walutowych nie jest w wielu przypadkach nienegocjowalna. Niektóre kantory (prawie nigdy placówki pocztowe, bankowe) pozwalają na negocjację kursu przy wyższych kwotach. Wyższą kwotę oznacza często już 1000 złotych. Uważa się również, że spready walutowe będą mniej korzystne na lotniskach czy blisko atrakcji turystycznych.