Ubezpieczenie firmy budowlanej – co obejmuje i co warto wiedzieć?

Ubezpieczenie firmy budowlanej - co obejmuje i co warto wiedzieć?

Prowadząc firmę budowlaną musisz mieć świadomość o dużej liczbie wypadków na terenie prac budowlanych, nieprzewidzianych awariach sprzętu, problemach finansowych inwestorów, uszkodzeniu własności inwestora. Ale nie tylko, musisz również pomyśleć o OC firmy budowlanej.

Ubezpieczenie OC firmy budowlanej – jak działa?

Wybór ubezpieczyciela nie jest łatwą sprawą. Ubezpieczenie firm budowlanych obejmuje wiele aspektów i zależy od budżetu danej firmy. Najważniejsze to ubezpieczenie OC firmy budowlanej, czyli od odpowiedzialności cywilnej. Chroni to przedsiębiorcę przed wypłatą dużych odszkodowań z zakresu błędów powstałych na terenie inwestycji oraz nieprzewidzianych wypadków.

Warto wiedzieć, że można także wykupić pakiet rozszerzony obejmujący ubezpieczenie firm budowlanych w razie niedotrzymania terminu realizacji lub w razie ochrony jakości wykonanej pracy. Właściciele muszą wiedzieć, że ubezpieczenie OC firmy budowlanej jest wymagane podczas startu w przetargach na usługi budowlane np. dla Urzędów Miast, Instytucji państwowych itp. Od zasobności portfela właścicieli zależy jaki zakres ubezpieczenia firm budowlanych zdecydują się wykupić. Prawie każda firma ubezpieczeniowa posiada w swojej ofercie ubezpieczenie firmy budowlanej.

Ubezpieczenie firm budowlanych – co obejmuje?

Ubezpieczenie obejmuje prawie wszystkie zdarzenia lub sytuacje wynikłe na placu budowy lub w miejscu inwestycji. Ubezpieczenie firmy budowlanej powinno obejmować klauzulę o odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania prac budowlano-montażowych, odpowiedzialności właściciela za wypadki przy pracy, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwego wypadku, odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez sprzęt ciężki jeżdżący (np. koparki, kafary, walce, spychacze).

Duża firma, która posiada podwykonawców winna zaopatrzyć się w ubezpieczenie firmy OC budowlanej od podwykonawców. Uchroni to firmę budowlaną od wypłacenia odszkodowania dla pracowników zatrudnionych w firmach podwykonawczych. Należy pamiętać o klauzuli, która zagwarantuje nam OC za wadliwe lub złe wykonanie usługi niezgodnej z normami. Można również zabezpieczyć się odpowiednią klauzulą na wypadek zniszczenia lub uszkodzenia własności lub mienia należących do osób trzecich. Zazwyczaj termin, który obejmuje ubezpieczenie firmy budowlanej to okres 12 miesięcy. Najlepiej wybrać kompleksowe ubezpieczenie firmy budowlanej, która obejmuje całkowitą ochronę, co w praktyce oznacza pokrycie wszystkich szkód i wypadków.

Wybór ubezpieczyciela do OC firmy budowlanej

Jeżeli jesteśmy zdecydowani na zakup OC firmy budowlanej musimy poszukać dobrego agenta, który przedstawi nam ofertę firm ubezpieczeniowych. Oferta powinna zawierać zakres oraz cenę ubezpieczenia OC. Ubezpieczający sam musi zadecydować co wybrać, jaki zakres ubezpieczenia firmy budowlanej jest adekwatne do zakresu inwestycji oraz prac wykonywanych przez jego firmę. Właściciela ogranicza tylko zawartość portfela, ponieważ na chwilę obecną firmy ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenie wszystkiego i od wszystkiego. Właściciel musi sobie odpowiedzieć na pytanie o cenę ubezpieczenia firmy budowlanej jak i o zakres ochrony ubezpieczenia firmy budowlanej.